หลักสูตร The Storytelling

หลักสูตร The Storytelling

กลยุทธ์การพูด เพื่อสร้างภาพลักษณ์นักบริหารให้โดดเด่น
อีกก้าวสำคัญอย่างสร้างสรรค์