พูดให้ได้ใจลูก EP.1

พูดให้ได้ใจลูก EP.1

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวในปัจจุบันนี้
คือการพูดสื่อสารไม่ข้าใจกัน
ระหว่างคนในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พ่อแม่กับลูก
เพราะมีความแตกต่างกันอย่างน้อย
เกือบ 2 Generation
ซึ่งมักจะได้ยินเสมอว่า......
ลูกไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อพูด
ลูกไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่พูด
พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่หนูพูด
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดก็คือ พ่อแม่จะพูดโดยเอาตัวเองเป็นหลัก
เช่นถ้อยคำภาษาที่ใช้
ก็จะเป็นไปตามวัยของตัวเอง
ซึ่งทำให้ลูกฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจไม่ตรงกัน
ด้วยความแตกต่าง ระหว่าง Generation ดังนั้นวิธีจะพูดให้ได้ใจลูก
ที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
ซึ่งเป็นหลักที่ใช้แล้วได้ผลจริง
ประการแรกก็คือ
คุณพ่อคุณแม่
จะต้องพยายามใช้ภาษาของลูก
ไม่ใช่ใช้ภาษาของตัวเอง
เพื่ออะไร
เบื้องต้น
จะได้ทำให้ลูกเกิดการยอมรับ
ว่าเราสามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้
ด้วยการใช้ภาษาเดียวกัน
ถ้าเราใช้ภาษาที่แตกต่าง
โดยเฉพาะยิ่งเป็นภาษาตามวัยของเรา ลูกก็จะรู้สึกว่า
เราเป็นคนโบราณ
ที่ไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่
พูดคนละภาษาทำให้ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็เลยทำให้เรา
โดนแยกออกจากลูกโดยสิ้นเชิง
การใช้ภาษาหรือสำนวน
ที่เป็นวัยเดียวกันกับลูก
จะทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อน
เมื่อเพื่อนกับเพื่อนคุยกัน
ก็จะเปิดรับฟังความคิด คำแนะนำ
และพร้อมจะปฏิบัติตามได้ทันที
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้โอกาสนี้
ในการเติมแนวความคิดของตัวเองลงไป เพื่อให้ลูกได้คิดตามและทำตาม
ในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นได้
อย่างที่ไม่มีความขัดแย้ง
ทั้งความรู้สึกและอารมณ์
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องใส่ใจ ในถ้อยคำภาษา ที่เป็นคำพูด
ตามวัยของเขา
เพราะคำบางคำก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลและเวลา
เราก็ต้องใช้คำนั้นให้เหมาะสมกับเวลานั้นๆด้วย อย่างเช่น
สมัยก่อนคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
เราก็บอกเขาว่าไม่เอาไหน
จากไม่เอาไหนก็จะเปลี่ยนมาเป็น
ไม่เอาถ่าน
จากไม่เอาถ่านก็จะเปลี่ยนมาเป็น
สเปิ่งเหิ่ว
จากสปิ่งเหิ่วก็เปลี่ยนมาเป็น
ตำ๋ใบ๋เห่ย จากตำ๋ใบ๋เห่ยก็จะเปลี่ยนเป็น โหลยโท่ย
จากโหลยโท่ยก็จะมาเป็น
คำปัจจุบันที่เด็กๆจะพูดกันติดปากก็คือกาก
นอกจากนี้ ยังมีคำว่า
ฟิน เบลอ Featuring ไบร้ท์ คู่จิ้น ชิว
ซึ่งเราอาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระ
ไม่มีประโยชน์หรือทำให้ภาษาวิบัติ
แต่สิ่งนี้แหละ
เป็นสิ่งที่จะเปิดใจเขา
ให้รู้สึกว่าเราเป็นเพื่อน
ที่สามารถพูดคุยปรึกษาหารือได้ทุกเรื่อง
ลองไปทำดูนะครับ เชื่อว่าพูดไปแล้วจะทำให้ได้ใจลูกแน่นอนครับ
ตามต่อใน EP.2 นะครับ
จะทำให้ได้ใจลูกมากยื่งขึ้นครับ
โดย ดร.จอมพล สุภาพ