หลักสูตร


พลังการพูดตอน ปรับความเหมาะสมในการพูด (Appropriate Speaking) (ฉบับที่ 144) พิมพ์ อีเมล

คำว่ามากไป ย่อมทำให้เกิดความรู้สึก เอียน หรือ เลี่ยน ส่วนคำว่าน้อยไป ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกขาดหรือไม่มีความสมบูรณ์ ส่วนคำว่าเหมาะสม หมายถึงความพอดีในทุก ๆ อย่าง ไม่มากไม่น้อย ไม่เกินไม่ขาด เมื่อมีความว่าเหมาะสมเกิดขึ้นเมื่อไร นั่นหมายถึงสมบูรณ์ทั้งเหตุผลและอารมณ์

 

อย่าลืมว่า…ในความเป็นมนุษย์ ส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาคือ หลักเหตุผลและอารมณ์ เราจะพูดจะทำอะไรก็ตามจะต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ให้มี ความพอดีมากที่สุด ถ้าเหตุผลใกเกินไปก็จะสร้างความน่าเบื่อน่ารำคาญได้ แต่ถ้าอารมณ์มากเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้มากเช่นกัน

 

การพูดที่ดีที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวผู้พูดมากที่สุดก็คือ มีความเหมาะสมในการพูด ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมทั้งกับตัวผู้พูดและผู้ฟัง ความเหมาะสมในการพูดผู้เขียนขอเสนอหลักเบื้องต้น  ๓ ประการคือ

                            ๑. กะเวลาให้พอดี

                            ๒. มีสมาธิในการนำเสนอ

                            ๓. ไม่เผอเรอพูดออกนอกเรื่อง
 

๑.กะเวลาให้พอดี

ความ เหมาะสมของเวลา เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพูดเพื่อให้เกิดความสำเร็จ การกะเวลาให้พอดี ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์  และอยู่ที่ดุลยพินิจของตนเองด้วยว่า ควรจะใช้เวลาในการคุยกับคนแต่ละคนนานเท่าไร ถ้ามากไปก็จะก่อให้เกิดความน่ารำคาญ หรือน่าเบื่อ แต่ถ้าน้อยไปก็ไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้ ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นยาก โดยส่วนมากถ้าเป็นเวลาที่เหมาะสมโดยทั่วไปในการพูดคุยและนำเสนอเรื่องราวใน แต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที ดังนั้นก่อนที่จะไปสนทนา หรือนำเสนอสินค้ากับใคร ควรวางแผนเวลาในการนำเสนอให้ดี เพราะถ้านานเกินไปแล้วเขาอาจจะไม่พูดเพราะความเกรงใจ แต่นั่นหมายถึงความสำเร็จในการขายสินค้าของเราล้มเหลวไปเสียแล้ว

๒.มีสมาธิในการนำเสนอ

ความ มีสมาธิมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้าของเรา นอกจากจะทำให้เกิดการนำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว ยังทำให้สร้างความน่าสนใจติดตามให้เกิดขึ้นในใจของผู้มุ่งหวังของเราอีด้วย ลองนึกดูง่าย ๆ แล้วกันครับว่า ถ้าตัวเราเองยังไม่มีสมาธิในการนำเสนอสินค้าหรือชักชวนคนมาร่วมทำธุรกิจ แล้วคนที่เป็นผู้มุ่งหวังของเราจะมีสมาธิได้อย่างไร ดังนั้นเพื่อความสำเร็จ เราต้องมีสมาธิเป็นอย่างมาก และต้องมากกว่าเขาหลายเท่า เพราะเราต้องทำให้เขาติดตามเราเพื่อให้เห็นด้วย คล้อยตามอย่างต่อเนื่อง

๓.ไม่เผอเรอพูดออกนอกเรื่อง

การ พูดออกนอกเรื่องย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้พูด เพราะจะทำให้ไม่สามารถนำผู้มุ่งหวังไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ เพื่อให้การพูดของเรามีประสิทธิภาพเราต้องพยายามให้เขาอยู่ในประเด็นกับเรา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

                        

เหตุที่ทำให้การพูดของเราออกนอกประเด็นหรือออกนอกเรื่องมี  ๒ ประการคือ

- เรา พาผู้มุ่งหวังออกนอกประเด็นเอง หมายถึงเราพูดถึงสินค้าและบริการด้วยความเมามันด้วยตัวเอง แล้วก็ออกนอกเรื่องไปเอง เป็นเพราะเราควบคุมตนเองไม่ได้ สาเหตุจากประเด็นนี้เกิดจากผู้พูดไม่มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี หรือไม่ได้มีการเตรียมตัวเลย วิธีแก้ควรจะต้องมีการวางแผนการพูดของเราเป็นหัวข้ออย่างเป็นขั้นเป็นตอนให้ดี

- เราถูกผู้มุ่งหวังพาเราออกนอกประเด็น หมายถึงผู้ฟังต้องการที่จะทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าของเรา ประเด็นนี้เราต้องพยายามดึงเข้ากลับสู่เรื่องของเราให้เร็วที่สุด มิฉะนั้นเขาจะลืมเรื่องของเราได้

 

ขอให้ท่านนักขายลองนำไปปรับใช้นะครับ ขอให้นึกง่าย ๆ แล้วกันว่า ถ้าจะพูดกับใคร ที่ไหนเมื่อไร อย่างไร ให้เกิดความเหมาะสมที่สุดแล้วกัน เพราะเรื่องบางเรื่องพูดกับคนหนึ่งสำเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะพูดกับอีกคนแล้วประสบความสำเร็จ จงปรับความเหมาะสมในการพูดอยู่เป็นประจำ


ก่อนจากกันฉบับนี้ขอฝากวาทะเสริมสร้างพลังปัญญาสำหรับนักขาย จาก ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ ในเรื่องความคิดเพื่อเพิ่มความสำเร็จว่า 

ความเหมาะสมในการพูด ทั้งเวลา โอกาส และบุคคล ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จโดยง่าย

หากนักขายท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการพูดเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน การขาย ทั้งตัวเองและในองค์กร สามารถสอบถามมาได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ดร.จอมพล สุภาพ) LINE ID : drchompol

 

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 144 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2551