หลักสูตร


พลังการพูดตอน คิดเพื่อเพิ่มความสำเร็จ (Thinking for Increasing Success) (ฉบับที่ 143) พิมพ์ อีเมล

ความคิดเป็นขุมทรัพย์อันทรงพลังให้กับความสำเร็จในสรรพสิ่ง องค์กรใดมีนักคิด องค์กรนั้นก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้า ตัวเราก็เช่นกัน ถ้ามีพลังความคิดที่มีคุณภาพสูง ย่อมสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตนเองอย่างมหาศาลเช่นกัน

 

ความคิด มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังคำพระที่ว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ความสำเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจ ใจที่แข็งแกร่งและทรงพลัง ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

 

คุณสมบัติในการทำงานอย่างหนึ่งของใจของเราคือ  “ความคิด”

ความคิดเปรียบเป็นเครื่องยนต์ที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ แต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับพลังความคิด ซึ่งเปรียบเป็นพลังของเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องยนต์เราแรง ก็ถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ถ้าเครื่องยนต์เราเก่า ไม่สมบูรณ์ ก็เดินทางสู่จุดหมายปลายทางช้า

การคิดจึงเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกับความสำเร็จของเรา

หลักเบื้องต้นในการสร้างความสำเร็จด้วย ความคิดในการทำธุรกิจการขายหรือธุรกิจเครือข่าย คือต้องเป็นนักคิดที่มีคุณภาพ มีอยู่ ๓ ประการคือ

๑.คิดถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนออยู่สม่ำเสมอ

เรื่องราวทุกอย่างที่เราจะนำเสนอ จะต้องได้รับการนึกถึงเสมอ ยิ่งนึกถึงมากเท่าไร เราก็ทำให้เกิดความคล่องมากเท่านั้น เปรียบเหมือนเรานึกถึงหน้าคุณพ่อคุณแม่ ยิ่งเรานึกถึงบ่อยเท่าไร เราก็นึกได้ง่ายและชัดเจน

การคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนำเสนออยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสินค้า หรือแผนการตลาด เท่ากับว่าเป็นการทบทวนอยู่เป็นประจำ เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดขึ้นมาเมื่อไร จะทำให้เราพูดคล่อง ไม่ติดขัด พูดได้เป็นอัตโนมัติ เมื่อไม่ต้องกลัวลืม จะทำให้เราพูดได้อย่างมีอารมณ์และมีลูกเล่นอย่างเต็มที่ โอกาสจะกินใจผู้ฟังก็จะมีมากขึ้น

๒.นำคำถามที่ตอบได้และไม่ได้มาทบทวนและนำมาเป็นคำพูดเพื่อนำเสนอในรายต่อไป

สิ่งที่จะช่วยเหลือความคิดให้มีประสิทธิภาพในการสร้างความสำเร็จในการขาย ก็คือการนำเอาคำถามที่ได้จากผู้มุ่งหวังหรือผู้ที่เราสนทนาด้วยมาทบทวนอยู่ เป็นประจำ ส่วนที่ตอบไม่ได้ก็พยายามหาคำตอบมาให้ได้ ส่วนที่ตอบได้ก็พยายามสะสมไว้แล้วก็หาถ้อยคำหรือเรื่องราวให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น แล้วนำสิ่งที่ได้ทั้งสองอย่างนี้ มาเป็นคำพูดและเตรียมเป็นเนื้อหาในการนำเสนอกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังใน ลำดับต่อไป ยิ่งทำอย่างนี้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งมีข้อมูลในการพูดที่น่าเชื่อถือและมีความหนักแน่นมากขึ้นเท่า นั้น ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราสามารถที่จะตอบคำถามล่วงหน้าให้กับคู่สนทนาของเราก่อนที่เขาจะถาม ซึ่งมีส่วนในการจูงใจให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพื่อเห็นด้วยและคล้อยตามเราได้มากยิ่งขื้น

ยิ่งเก็บคำถามที่ตอบได้และตอบไม่ได้มารวมกันมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้โอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้นเท่านั้น

๓.คิดเสมอว่า คนใหม่ที่เราเชิญชวน ไม่ใช่คนเดิม

ความคิดในการที่จะกระตุ้นตัวเราให้มีความกระตือรือร้นในการนำเสนอการขายและ การเชิญชวนผู้มาร่วมธุรกิจเครือข่ายกับเราก็คือ การตั้งความคิดไว้ในใจเสมอว่า คนใหม่ที่เราชวนหรือนำเสนอสินค้า ไม่ใช่คนเดิม เพราะฉะนั้นเราจะพูดเหมือนเดิมไม่ได้ จะใช้อารมณ์เดิมไม่ได้ และจะใช้วิธีเดิมไม่ได้

 

ตัวอย่างเช่น วันนี้เราพูดกับลูกค้ามาแล้ว ๙๙ คน เมื่อถึงคนที่ ๑๐๐ ก็จะต้องทำความรู้สึกของเราเหมือนกับเราเพิ่งจะพูด กับคนนี้เป็นคนแรกของเรา เมื่อคิดอย่างนี้แล้ว จะทำให้เรามีอารมณ์ในการพูดด้วยความสดใส อย่างเต็มที่ การพูดเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือเชิญชวนมาทำธุรกิจกับเราก็จะมีประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่
 

ความคิดเปรียบเหมือนการวางแผนการทำงานในใจของเรา ถ้าเรามีการคิดที่มีประสิทธิภาพ ก็เท่ากับว่าเรามีการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ยิ่งมีการคิดที่เนี๊ยบมากเท่าไร การวางแผนของเราก็มีความเนี๊ยบมากเท่านั้น ความสำเร็จก็จะเป็นเงาตามตัวไปเช่นกันนั่นเอง
 

แต่อย่าลืมว่า จะคิดได้ดี คิดได้ละเอียด คิดได้เร็ว คิดออกหรือคิดไม่ออก เราจะต้องมีการฝึกความคิดอยู่เป็นประจำดังคำที่กล่าวไว้ว่า... “คิดได้เพราะได้คิด คิดไม่ได้เพราะไม่ได้คิด” ดังนั้นอยากคิดได้ก็จะต้องเป็นคนขยันคิด คิดให้มาก คิดให้เยอะ แต่ว่า อย่าเป็นคนคิดมากนะครับ
 

ก่อนจากกันฉบับนี้ขอฝากวาทะเสริมสร้างพลังปัญญาสำหรับนักขาย จาก ร้อยเอก ศ.ดร.จิตรจำนงค์ สุภาพ ในเรื่องความคิดเพื่อเพิ่มความสำเร็จว่า 

เราต้องพยายามฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ เพราะยิ่งคิดยิ่งคม ยิ่งคมยิ่งมีคุณภาพและถ้ายังไม่สำเร็จอย่าหยุดยั้งความคิด

หากนักขายท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการพูดเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน การขาย ทั้งตัวเองและในองค์กร สามารถสอบถามมาได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ดร.จอมพล สุภาพ) LINE ID : drchompol

 

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 143 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2551