หลักสูตร


ความยากจนในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง พิมพ์ อีเมล

ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้รอยยิ้ม ความสดใส สดชื่น เบิกบาน


ปาก : เธอสามารถชื่นชม ให้กำลังใจ หรือปลอบประโลม


หัวใจ : มันสามารถเปิดอกกับผู้อื่น ให้ความจริงใจ ใสบริสุทธิ์ ให้ความเมตตา


ดวงตา : ที่สามารถมองดูผู้อื่นด้วย สายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อมอารี


ร่างกาย : ซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น


ฉะนั้น แท้จริงแล้วเธอมิได้ยากจนเลย "ความยากจนในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง"

 

 

Translate by Google

Thai Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Spanish

สมัครรับข่าวสาร