หลักสูตร


ร่วมบริจาคถุงน่องใช้แล้ว มาทำขาเทียม พิมพ์ อีเมล

การนำถุงน่องใช้แล้ว มาทำขาเทียม

ประโยชน์การนำถุงน่องใช้แล้ว มาทำขาเทียม

 • ลดต้นทุนการผลิต
 • ทำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาทำประโยชน์ใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ใช้บริการพึงพอใจเนื่องจากมีน้ำหนักเบาจากเดิน 1.5 กิโลกรัม/ขา เหลือ 1 กิโลกรัม/ขา สามารถปรับสีได้ใกล้เคียงกับสีผิว
 • เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ในการร่วมสร้างบุญกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ซึ้งนับเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การติดตามประเมินผล

ปัจจุบันสามารถทำขาเทียมจากถุงน่องให้ผู้พิการจำนวน 50 ราย มีการติดตามผลทุก 6 เดือน ยังไม่พบว่ามีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างขาเทียมแบบเดิมกับขาเทียมที่ทำมาจากถุงน่อง

ข้อเปรียบเทียบ
ต้นทุน (บาท)
น้ำหนัก
แบบเดิมแบบ
1,996
1.5 ก.ก.
แบบใช้ถุงน่อง
681
1 ก.ก.

 

ผลสรุป

ถุงน่องที่ใช้แล้วนำมาทำขาเทียมได้ดังนี้

 1. ขาเทียมระดับใต้เข่า ใช้ถุงน่อง 40 ชั้น หรือ 20 คู่ จะได้ขาเทียม 1 ข้าง
 2. ขาเทียมระดับเหนือเข่า ใช้ถุงน่อง 50 ชั้น หรือ 25 คู่ จะได้ขาเทียม 1 ข้าง

แหล่งที่มาของถุงน่องที่ใช้แล้วมาทำขาเทียม

 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
 2. ตั้งกล่องบริจาคที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี (11000)
 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ www.tel.or.th/mec หรือบริจาคที่
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  16/151-154 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด
  อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  โทร.(662)503-3333 ต่อ 514
 4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
  0-7351-1379 ต่อ 8227
 

Translate by Google

Thai Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Spanish

สมัครรับข่าวสาร