หลักสูตร


มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พิมพ์ อีเมล

 

SetWidth

 

croppedimage760380-6-10-59-1

 

     มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล  โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร  ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วยมาตั้งแต่ปี 2524 เมื่อสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้น จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในครอบครัว เมื่อเวลาล่วงๆ จำนวนสัตว์ในความดูแลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ รวมทั้งภาระที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่เลี้ยงออกไปนอกเมือง และใช้ชื่อว่า "บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ"

     ต่อมาในปี 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว ได้ทราบข่าวและมาเยี่ยมพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินให้ 200 ตารางวา ที่ใช้เป็นที่ทำการมูลนิธิฯ ปัจจุบัน ตั้ง ณ เลขที่ 15/1 ม.1 ซ.พระมหาการุณย์ 25 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ช่องทางการบริจาคและสิ่งของที่ต้องการ : http://www.home4animals.org/

 

 

Translate by Google

Thai Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Spanish

สมัครรับข่าวสาร