หลักสูตร


The Storytelling - กลยุทธ์การพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็น พิมพ์ อีเมล

The Storytelling - กลยุทธ์การพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็น

brochure Storytelling 1-1

 brochure Storytelling 1-2

 

brochure Storytelling 2

 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร


"กลยุทธ์การพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็น สำหรับผู้บริหารระดับสูง"


ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร กรุงเทพฯ


เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกถึงกระบวนการการเป็นนักเล่าเรื่องและนักนำเสนอธุรกิจให้โดดเด่น และสร้างความน่าสนใจ ชวนให้ติดตามภายใน 5 นาที จากครูสอนการพูด และนักบรรยายมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพทางการพูดและการนำเสนอ ให้กับผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 29 ปี ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ดร.จอมพล สุภาพ จรได้รับการยอมรับว่า มีความเป็นมาตรฐานระดับสากล และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทันที


สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณจุฑาทิพย์ 086 392 5277 , 087 702 5515


ชมตัวอย่างการบรรยายได้ที่
YouTube > ดร.จอมพล สุภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลงทะเบียน

 icon ใบลงทะเบียนอบรมหลักสูตร The Storytelling - กลยุทธ์การพูดและการนำเสนออย่างตรงประเด็น (96.6 kB)